SKUPINA AGARTHA HOLDING

naše vize

Věříme v růst a úspěch díky rozvíjení dlouhodobých investičních projektů.

Investice do inovací a pokročilých technologií, stejně jako do efektivního řízení a provozu, umožňují společnostem skupiny Agartha Holding nabízet vysoce konkurenceschopné služby.

Věříme ve svobodu podnikání a dodržování pravidel.

Stavíme na podpoře kreativity našich lidí, propojení českého talentu s globálními příležitostmi.

Povzbuzujeme inovativní myšlenky, originální projekty a inspirativní jedince a komunity.


benefity

Naše portfolio doplňujeme investicemi do podílů v dalších společnostech.

Mnoholeté KNOW HOW v oblastech působení.

Personální podpora napříč skupinou.

Budování moderní, bezpečné a otevřené datové infrastruktury.

Férový a transparentní přístup k zákazníkům i k našim zaměstnancům.

Funkce

Řízení skupiny

Důraz na stabilitu a výkonnost skupiny

Ekonomická i technická podpora skupiny

Podpora obchodní stránky skupiny

Personální stránka skupiny