Pozvánka ke konaní valné hromady

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů